Huurverhogingsbeleid 2018

Huurverhogingsbeleid 2018

Geacht bestuur,

 

Graag informeren wij u, conform de Overlegwet, over het door ons voorgenomen huurprijsbeleid dat gelijk is aan ons beleid van voorgaande jaren. Wij zijn voornemens dit jaar wederom het huurprijsbeleid van de Overheid voor de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 te volgen en binnen de wettelijk gestelde kaders, afhankelijk van lokale marktomstandigheden, individuele huurprijsaanpassingen door te voeren.

 

Gereguleerde huurcontracten (HPW)

Het inflatiecijfer over het voorafgaande kalenderjaar (2017) zoals het CBS in januari 2018 heeft gepubliceerd in zijn Statistisch Bulletin is 1,4%. Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging mede afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder.

 

De percentages per 1 juli 2018 voor de maximale huurverhoging zijn als volgt:

* 3,9% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen lager dan of gelijk aan € 41.056,-

* 3,9% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens van 4 of meer personen

* 3,9% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met 1 of meer AOW gerechtigden

* 5,4% (inflatie + 4,0%) voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 41.056,-

 

De maximaal toegestane huurprijs per woning op basis van het woningwaarderingsstelsel zal bij de verhoging altijd als plafond fungeren.

 

Geliberaliseerde huurcontracten

Voor geliberaliseerde huurcontracten geldt deze huurverhogingsmethode niet. De huurprijs van woningen met een geliberaliseerd huurcontract wordt maximaal verhoogd aan de hand van de in het huurcontract gemaakte afspraken (over de huurverhoging). De basis is het CPI cijfer van maart, dat nog niet bekend is, en het contractueel overeengekomen opslagpercentage.

 

In alle gevallen geldt dat het huurverhoging percentage wordt bepaald aan de hand van de lokale marktomstandigheden en de courantheid van de woning.

 

Ons beleid is gelijk aan voorgaande jaren. Ondanks dat ons beleid bij u bekend is, informeren wij u hier toch graag nogmaals over. Een advies uitbrengen is strikt genomen dan ook niet noodzakelijk en is dan ook niet nodig. Mocht u echter toch prijs stellen op het geven van een advies, dan kunt u uw advies uiterlijk op 13 april 2018 sturen naar: huurderszaken@vesteda.com t.a.v. Kristel van Campen.

 

Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd over ons voorgenomen huurverhogingsbeleid 2018. Heeft u na het lezen van deze brief desondanks toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

Vesteda

 

Kristel van Campen

Manager Customer Relations

 

T 088 456 16 56

huurderszaken@vesteda.com

www.vesteda.com