Nieuwsbrief December 2021

Nieuwsbrief December 2021

Huurderbelangen Vereniging Mijndenhof

opgericht 16 januari 2006

Contributie 2021 

Wij vragen ook dit jaar weer om lid te worden/blijven van de HBV en de contributie voor 2021 te betalen. Het gaat om 5,00 euro per kalenderjaar.

U kunt het bedrag overmaken op de volgende rekening of op automatische incasso zetten:

NL80 INGB 0001 2875 16

t.n.v. HBV Mijndenhof, Amsterdam onder vermelding van uw huisnummer.

Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Alvast bedankt!

 

Het Bestuur

De bestuursleden Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof en hun aandachtsgebieden

 

199

 

Eric Baars

 

Voorzitter

 

Techniek en Kwaliteit

215 Joke Mesman Secretaris Communicatie
199 Irene Linssen Penningmeester Financiën en begroting
215 Ferry Mesman Lid Omgevingsmanagement

197         Douwe Zeilmaker                      Lid                         Juridische aspecten

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar versterking en zoeken een nieuwe penningmeester.

Mededelingen.

 1. Vesteda heeft ons gevraagd om te melden dat de afvoeren van de schuren door u zelf dienen te worden schoongehouden.
 2. De HBV vraagt om de vogels niet teveel te voeren ivm overlast van ratten.
 3. Vesteda heeft nogmaals een brief rondgestuurd per mail waarin gevraagd wordt om uw buren geen overlast te bezorgen. Brief is ook te vinden als bijlage in deze nieuwsbrief.
 4. Er zijn Ei650 seriebrandmelders geplaatst waarvan de gebruiksaanwijzing is te vinden op internet:

https://www.brandblussershop.nl/files/products/gebruiksaanwijzing-ei-650-650i-en-603tyc-serie(1).pdf

 1. De notulen zijn verder te vinden op de website.

Website

Kijk op onze website www.hbvmijndenhof.nl voor nog meer informatie en notulen van de overleggen met Vesteda.

Geef hier ook zo nodig uw nieuwe e-mail @adres op, zodat wij de nieuwsbrief en andere zaken voortaan ook aan de leden per e-mail kunnen toesturen (sneller en goedkoper).

Onze webmaster is Gianni.

Met vriendelijke groet, Eric & Irene + Ferry & Joke + Douwe.

 

Bijlage 1. Brief van Vesteda om geluids- en rookoverlast te beperken

Van: RegioAmsterdam <regioamsterdam@vesteda.com>
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:01
Aan: RegioAmsterdam <regioamsterdam@vesteda.com>
Onderwerp: voorkomen van overlast complex Mijndenhof

Beste bewoners,

Het is van belang dat u rekening houdt met uw buren en daarom willen wij u het volgende vragen:

 • Geeft u een feestje? Kondig het altijd aan bij uw buren. Of nodig ze uit! Neem bij vertrek van uw gasten binnen al afscheid van hen.
 • Speel geen versterkte muziek af in de tuin.
 • Ga niet met je mobiel lopen bellen in de tuin.
 • Zet radio, tv of audio-installatie niet te hard en let op de bas. Of nog beter: zet een hoofdtelefoon op en/of hou de deur/raam dicht.
 • Let op waar de u barbecue of vuurkorf neerzet, zodat de rook niet naar de buren waait;
 • Kinderen moeten kunnen spelen , maar soms gaat dat gepaard met veel lawaai. Gelukkig kunt u  ze al jong leren om rekening te houden met de buren.
 • Klusplannen? Verras uw buren niet met boorgeluiden en bouwafval op de stoep. Breng ze op tijd op de hoogte

Overlast? Praat erover.

Buren hebben meestal niet door dat ze overlast veroorzaken. Ze zijn vaak verrast als ze erop worden aangesproken. Een simpel gesprek blijkt vaak wonderen te doen. Maar hoe pakt u dat aan? Hier wat tips voor een goed gesprek:

 • Ga niet praten als u kwaad of emotioneel bent. Dat is hét recept voor ruzie. Praat alleen met degene die overlast veroorzaakt, als u rustig bent.
 • Vraag of een gesprek gelegen komt. Zoek anders een passend moment en neem er de tijd voor.
 • Spreek de buren aan op het moment dat u overlast ervaart. Als u langer wacht, herinneren ze zich de situatie misschien niet meer.
 • Leg precies uit waar u last van heeft, waarom en op welke momenten.
 • Blijf rustig als uw buren boos worden. Achter boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, worden uw buren meestal ook weer rustig.
 • Samen zoeken naar een oplossing werkt beter dan elkaar verwijten maken. Bedenk voor het gesprek wat een goede oplossing voor het probleem kan zijn. Geef de buren wel de kans om mee te denken.

U kunt hierover nog meer informatie lezen in onze brochure Prettig Wonen  op onze website vesteda.com.

Met vriendelijke groet,

Jos de Koning

Regiocoördinator