Nieuwsbrief Mei 2019

Nieuwsbrief Mei 2019

Huurderbelangen Vereniging Mijndenhof

opgericht 16 januari 2006

 

Uitnodiging Jaarvergadering
Donderdag  23 mei 2019
Aanvang 20:00 uur – een kwartier eerder staat er koffie/thee voor u klaar!
Locatie: De gemeenschappelijke ruimte van de Woongroep Anand Joti op Mijehof 7d.

Agenda Jaarvergadering 2019:

  1. Huur
  2. Omgevingsmanagement (omgevingshinder)
  3. Nieuwe bestuursleden  (penningmeester ! + voorzitter ?) werven
  4. HBV Ledenaantal
  5. HBV Jaarafrekening en Begroting
  6. Vesteda; Woonbond; Huurdersvereniging Amsterdam
  7. Vesteda MeerJarenPlan Onderhoud
  8. Vesteda Technische zaken
  9. WVTTK

Contributie 2017

De contributie bedraagt ook in 2019 weer 5,00 euro per kalenderjaar.
U kunt contant betalen op de jaarvergadering of geld met naam en huisnummer !!! in enveloppe in de brievenbus gooien bij bestuur of het bedrag over maken op Postbank : NL80 INGB 0001 2875 16 t.n.v. HBV Mijndenhof, Amsterdam.

Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Alvast bedankt!

Het Bestuur

De bestuursleden Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof en hun aandachtsgebieden

 

199

 

Eric Baars

 

Voorzitter

 

Techniek en Kwaliteit

215 Joke Mesman Secretaris Communicatie
199 Irene Linssen Penningmeester Financiën en begroting
215 Ferry Mesman Lid Omgevingsmanagement

197           Douwe Zeilmaker                Lid                            Juridische aspecten

 

Website

Kijk ook op onze website www.hbvmijndenhof.nl voor nog meer informatie.
Geef hier ook zonodig uw nieuwe e-mail @adres op, zodat wij de nieuwsbrief en andere zaken voortaan ook aan de leden per e-mail kunnen toesturen (sneller en goedkoper).

 

Met vriendelijke groet,

Eric & Irene + Ferry & Joke + Douwe.