Wie zijn wij

U vindt op deze Website uitgebreide informatie over de belangenvereniging voor huurders van de 109 Vesteda-woningen in de Mijndenhof in Amsterdam Zuidoost. Wilt u van nieuwe mededelingen op de hoogte blijven, geef uw e-mailadres dan door aan de HBVMijndenhof. Deze vereniging is opgericht na jarenlange verwikkelingen met de huiseigenaar en zijn beheerders over het huurgenot van de woningen. Individuele huurders met gelijkluidende klachten kregen in het recente verleden vaak nul op hun rekest. De HBV Mijndenhof kan als collectiviteit van huurders beter een vuist maken als het gaat om uw wooncomfort.

Historie
De Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof is opgericht op 16 januari 2006 door een groep bewoners, die een woning in de Mijndenhof huren van Vesteda. Het is een informele vereniging – dat wil zeggen: er zijn geen officiële statuten, notariële oprichtingsakte of reglementen.

Doelstelling
De kwaliteit van uw woning, daar gaat het om. Uw wooncomfort hangt daar sterk van af. Het belangrijkste doel van de HBV Mijndenhof is het verkrijgen van een hogere woonkwaliteit tegen een redelijke huurprijs. De vereniging wil dat bereiken met kritisch, maar opbouwend overleg met Vesteda. Deze samenspraak met de woningbeheerder dient het onderhoud van de woningen op een hoger plan te brengen.
U moet dan denken aan het realiseren van de renovatie van de keuken, de cv, de badkamer en het toilet, voor iedere woning. Voorzover u dat als bewoner natuurlijk zelf wenst. Want er zijn nog een aantal woningen waarbij nog niet alles sinds de bouw in 1984 is vervangen.
Een belangrijk aandachtspunt is de communicatie van Vesteda met de huurders. Het heeft daar in het verleden ook het een en ander aan gemankeerd.

Bestuur
De verdeling van taken en aandachtspunten binnen het bestuur ziet er als volgt uit:

Eric Baars Nr: 199 Voorzitter en techniek
Joke Mesman
Nr: 215

Secretaris
Ferry MesmanIrene Linssen Nr: 215

Nr: 199
Omgevingsmanagement

Penningmeester