Woonkwaliteit

Overleg en schouwronde
HBV Mijndenhof houdt in principe tweemaal per jaar een overlegronde met Vesteda.

Het voorjaarsoverleg vindt plaats bij een van ons in de Mijndenhof en het najaarsoverleg op het kantoor van Vesteda. Standaard agenda in het Voorjaars- en Najaarsoverleg zijn huurverhogingen, plannen werkzaamheden, wijzigingen in de organisatie, klachten over techniek enz. Tijdens het voorjaarsoverleg vindt ook een gezamenlijke “schouwronde” door de buurt plaats. Het is mogelijk dat de schouwgroep een huurder thuis komt bezoeken om een belangrijk en bij meerdere woningen voorkomend probleem te bekijken.

Klachteninventarisatie
Klachten over uw woning moet u altijd eerst bij Vesteda melden op het storingsnummer 0800-837 83 32. De HBV wil graag op de hoogte worden gehouden over de klachtenafhandeling van Vesteda. Als blijkt dat structureel bepaalde klachten zich voordoen en niet adequaat door Vesteda worden afgehandeld, zal de HBV Vesteda hierop aanspreken.
Graag ontvangen wij uw bericht met omschrijving van de klacht en het verloop daarvan. U kunt dit in de brievenbus van Nr. 199 deponeren of per e-mail sturen naar hbvmijndenhof@gmail.com. Eric Baars behartigt de klachteninventarisatie en dossiervorming om vervolgens Vesteda hierop aan te spreken.